General knowledge of Ivano-Frankivsk Oblast the state/province of Ukraine

Mostly asked questions about the province Ivano-Frankivsk Oblast

What is the country of Ivano-Frankivsk Oblast ?

What is the country code ISO2 of Ivano-Frankivsk Oblast ?

How many cities are in the state Ivano-Frankivsk Oblast ?

What are geo coordinates of each city in Ivano-Frankivsk Oblast ?

What are the name of cities of Ivano-Frankivsk Oblast ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Ivano-Frankivsk Oblast

First question is about the country which is Ukraine and UA is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Ivano-Frankivsk Oblast there is only 86 cities in this state. Following is the list of each city in Ivano-Frankivsk Oblast by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Ivano-Frankivsk Oblast
Country Name flag of UA Ukraine
Country Code UA
Total States of Ukraine 25
Total Cities of State 86

All Cities of Ivano-Frankivsk Oblast

City No. City Name Latitude Longitude
1 Bili Oslavy 48.48722000 24.70078000
2 Bilshivtsi 49.18333000 24.75000000
3 Bohorodchans’kyy Rayon 48.72278000 24.38042000
4 Bohorodchany 48.80700000 24.53834000
5 Bolekhiv 49.06607000 23.86435000
6 Bolekhivs’ka Mis’krada 49.06255000 23.84339000
7 Borshchevskiy Rayon 48.75000000 26.00000000
8 Broshniv-Osada 48.99621000 24.19748000
9 Burshtyn 49.25867000 24.62777000
10 Burshtyns’ka Mis’krada 49.25217000 24.63320000
11 Bystrytsya 48.45931000 24.24545000
12 Bytkiv 48.62968000 24.47398000
13 Chernelytsya 48.81207000 25.42477000
14 Cherniyiv 48.85658000 24.71388000
15 Chernyatyn 48.66034000 25.44832000
16 Chornoliztsi 48.83034000 24.89576000
17 Delyatyn 48.52354000 24.62466000
18 Dolyna 48.97330000 24.00944000
19 Dolyns’kyy Rayon 48.89148000 23.84343000
20 Halych 49.12179000 24.72578000
21 Halyts’kyy Rayon 49.16169000 24.71797000
22 Horodenka 48.67274000 25.50163000
23 Horodenkivs’kyy Rayon 48.70617000 25.42008000
24 Hvizd 48.68517000 24.55055000
25 Ivano-Frankivs’ka Mis’krada 48.91177000 24.72831000
26 Ivano-Frankivsk 48.92150000 24.70972000
27 Kalus’kyy Rayon 49.06088000 24.38766000
28 Kalush 49.01187000 24.37308000
29 Khymchyn 48.38639000 25.14803000
30 Kolomyia 48.53115000 25.03649000
31 Kolomyys’kyy Rayon 48.58586000 24.99300000
32 Kosiv 48.31071000 25.09575000
33 Kosivs’kyy Rayon 48.32569000 24.98641000
34 Kosmach 48.75089000 24.36731000
35 Krasna 48.57571000 24.70027000
36 Kuty 48.25868000 25.17946000
37 Lanchyn 48.55781000 24.75622000
38 Manyava 48.65541000 24.37537000
39 Markova 48.67576000 24.41382000
40 Nadvirna 48.63480000 24.56936000
41 Nadvirnyans’kyy Rayon 48.55387000 24.50381000
42 Nebyliv 48.81526000 24.21657000
43 Novytsya 48.96345000 24.33542000
44 Obertyn 48.70032000 25.17012000
45 Otyniya 48.73767000 24.86111000
46 Pasichna 48.57152000 24.43003000
47 Pechenizhyn 48.51551000 24.89423000
48 Petranka 48.90246000 24.30347000
49 Pniv 48.61783000 24.52872000
50 Porohy 48.68755000 24.26322000
51 Radcha 48.85023000 24.65502000
52 Rechka 48.28034000 24.93330000
53 Rohatyn 49.40900000 24.60927000
54 Rohatyns’kyy Rayon 49.38025000 24.57111000
55 Rozhniativ 48.93576000 24.16379000
56 Rozhniv 48.36597000 25.22580000
57 Rozhnyativs’kyy Rayon 48.75890000 24.07588000
58 Sadzhavka 48.56603000 24.78820000
59 Sheshory 48.33197000 24.98329000
60 Sniatyn 48.44692000 25.56937000
61 Snyatyns’kyy Rayon 48.47674000 25.41153000
62 Solotvyn 48.70212000 24.42212000
63 Spas 48.88992000 24.06293000
64 Stari Bohorodchany 48.83361000 24.52430000
65 Stari Kuty 48.27093000 25.17293000
66 Stetseva 48.52767000 25.57572000
67 Svarychiv 48.96220000 24.19658000
68 Tatariv 48.34558000 24.57836000
69 Tlumach 48.86403000 25.00325000
70 Tlumats’kyy Rayon 48.82924000 25.09055000
71 Tysmenychany 48.77168000 24.66626000
72 Tysmenyts’kyy Rayon 48.92246000 24.74486000
73 Tysmenytsya 48.90219000 24.84482000
74 Uhryniv 48.95520000 24.69292000
75 Velykyy Klyuchiv 48.47092000 24.94677000
76 Verkhniy Yasenov 48.16156000 24.94532000
77 Verkhovyna 48.15571000 24.79112000
78 Vorokhta 48.28459000 24.56536000
79 Yabluniv 48.40418000 24.93874000
80 Yablunytsya 48.31742000 24.48448000
81 Yamnytsya 48.98972000 24.70750000
82 Yaremchans’ks Mis’krada 48.33234000 24.57426000
83 Yaremche 48.45157000 24.55436000
84 Zabolotiv 48.47054000 25.28571000
85 Zahvizdya 48.91836000 24.65275000
86 Zarichchya 48.52144000 24.64857000