General knowledge of Vinnytsia Oblast the state/province of Ukraine

Mostly asked questions about the province Vinnytsia Oblast

What is the country of Vinnytsia Oblast ?

What is the country code ISO2 of Vinnytsia Oblast ?

How many cities are in the state Vinnytsia Oblast ?

What are geo coordinates of each city in Vinnytsia Oblast ?

What are the name of cities of Vinnytsia Oblast ?

Best infopoint's world database gives the answers of all questions which are asked above related to Vinnytsia Oblast

First question is about the country which is Ukraine and UA is its ISO2 also known as country code. Third question is about the cities of Vinnytsia Oblast there is only 51 cities in this state. Following is the list of each city in Vinnytsia Oblast by their geo coordinates/latitude and longitude.


State/Province Name Vinnytsia Oblast
Country Name flag of UA Ukraine
Country Code UA
Total States of Ukraine 25
Total Cities of State 51

All Cities of Vinnytsia Oblast

City No. City Name Latitude Longitude
1 Bar 49.07717000 27.68256000
2 Barskiy Rayon 49.06667000 27.68333000
3 Bershad 48.36782000 29.51726000
4 Brailiv 49.10986000 28.17459000
5 Bratslav 48.82257000 28.94070000
6 Chechelnyk 48.21509000 29.36728000
7 Chernivets’kyy Rayon 48.51106000 28.14191000
8 Chernivtsi 48.54225000 28.11473000
9 Dashiv 49.00449000 29.42559000
10 Haisyn 48.81143000 29.38977000
11 Illintsi 49.10479000 29.21773000
12 Kalynivka 49.45389000 28.52608000
13 Khmilnyk 49.55979000 27.95754000
14 Klembivka 48.39037000 28.41092000
15 Kopayhorod 48.85917000 27.79690000
16 Kozyatyn 49.71431000 28.83385000
17 Kryzhopil’ 48.38289000 28.86622000
18 Ladyzhyn 48.68496000 29.23679000
19 Lityn 49.32509000 28.08094000
20 Lityns’kyy Rayon 49.37138000 28.07033000
21 Lypovets’kyy Rayon 49.28006000 28.93205000
22 Mohyliv-Podilskyi 48.44598000 27.79820000
23 Murafa 48.76763000 28.21569000
24 Murovani Kurylivtsi 48.72348000 27.51892000
25 Nemyriv 48.97076000 28.83779000
26 Nova Pryluka 49.37488000 28.69955000
27 Obodivka 48.40514000 29.24775000
28 Orativ 49.18889000 29.52697000
29 Pavlivka 49.44143000 28.45956000
30 Pohrebyshche 49.48639000 29.26361000
31 Pohrebyshchens’kyy Rayon 49.48126000 29.25953000
32 Serebriya 48.45593000 27.71923000
33 Sharhorod 48.75587000 28.07507000
34 Sobolivka 49.33604000 28.65096000
35 Sutysky 49.04245000 28.41733000
36 Teplyk 48.66566000 29.74504000
37 Tomashpil’ 48.54256000 28.51684000
38 Torkanivka 48.32462000 29.14746000
39 Tsybulevka 48.38719000 29.10288000
40 Tulchyn 48.67448000 28.84641000
41 Turbiv 49.34788000 28.72117000
42 Tyvriv 49.01404000 28.50846000
43 Ulaniv 49.69512000 28.13298000
44 Vapnyarka 48.53479000 28.74358000
45 Vendychany 48.61176000 27.79324000
46 Vinnitskiy Rayon 49.23531000 28.47588000
47 Vinnytsia 49.23278000 28.48097000
48 Viytivka 48.42603000 29.54291000
49 Voronovytsya 49.10954000 28.68078000
50 Yampil’ 48.24240000 28.28195000
51 Zhmerynka 49.03705000 28.11201000